Hvordan bliver man jesuit?

Novitiat

Novitiatet er en tid, hvor de, der træder ind i Jesu Selskab bliver indført i vores måde at leve på. Det er også et sted, hvor man lever med andre novicer og bliver vejledt af en novicemester. Man er i høj grad afsondret fra ens tidligere relationer og omgivelser. Undervejs gennemgår man forskellige “eksperimenter”, nogle særligt stærke oplevelser, som hjælper en til at vokse åndeligt og menneskeligt. Vigtigst er de 30 dage med Åndelige Øvelser, som er kernen i vores spiritualitet. Desuden arbejder man på et hospital og foretager en pilgrimsvandring som en hjemløs uden penge. Disse og andre oplevelser hjælper en at søge og finde Gud i særlige situationer hvor man oplever egne begrænsninger på en særlig måde.

Novitiatet varer 2 år og afsluttes med første evige løfter. I Europa findes der 9 novitiater.

Filosofi-studier

Akademiske studier er en vigtig del af jesuittens uddannelse, og det grundlæggende studie består af 2-3 års filosofi. Skolastikere (jesuitter, som er under uddannelse til at blive præst) vil typisk efter novitiatet flytte til et kommunitet for filosofistuderende. Denne tid hjælper til at finde en sund balance mellem kommunitetssliv, apostolat, bøn og studie. Jesu Selskab har flere filosofater i Europa, bl.a. i Rom, Paris og Krakow.

Magisterium (Praktik)

Magisterium er en periode hvor studiet bliver afbrudt, og den unge jesuit bliver sendt til et apostolisk kommunitet. Indføringen i vort aktive apostoliske liv og arbejde med ældre medbrødre hjælper åndelig integration og menneskelig udvikling i alle deres aspekter. Under sin praktik bliver den unge jesuit konfronteret med den virkelighed, der venter ham i fremtiden og giver et mere realistisk indtryk af kaldet til Jesu Selskab. Praktiken varer 2 eller 3 år og kan forgå i næsten alle jesuiterkommuniteter i hele verden.

Teologi-studier

Her fokuserer den unge jesuit på forberedelsen til sin præstevirke. Teologistudiet varer 3-4 år og er en tid til at genlæse sin egen troserfaring og til at reflektere over sit tilhørsforhold til Jesu Selskab og det dybe engagemant i Kirkens mission.
Teologistudiet er ikke blot en assimilering af viden om Gud og Kirken, men også personlig teologisk refleksion over erfaringer i forbindelse med den tidligere praktik. Teologistudiet varer tre år og kan forgå forskellige steder i Europa bl.a. i Madrid, Rom, Paris eller Warszawa.

Licentiat (STL)

Efter de grundlæggende teologi-studier og præstevielsen fordyber jesuitten sig i et mere specifikt studie inden for teologi eller et andet relevant område. Dette speciale varer 2-3 år og er ment til at hjælpe med at få yderligere kompetencer til den fremtidige mission.

Tertiat

Tertiatet er den sidste periode i jesuiteruddanelsen og syntesen af hele formationsforløbet i alle dens dimensioner (åndelige, intellektuelle, relationelle og erfaringsbaserede). Tertiatet forbereder til den sidste og definitve inkorporering i Jesu Selskab ved de sidste løfter. Her vender en jesuit tilbage til de 30 dages Åndelige Øvelser og arbejder med de fattige og syge. Tertiatet er også en tid til fordybelse sig i vores konstitutioner og andre dokumenter. En jesuit bliver sendt i Tertiat 3-7 år efter sin præstevielse.

Efter tertiatet bliver en jesuit kaldet til at aflægge de sidste højtidelige løfter i form af enten profes (4 løfter – 3 almindelige klosterløfter (kyskhed, lydighed og fattigdom) og et særlig løfte om lydighed til paven angående mission) eller blot de tre højtidlige løfter.