Den 10 marts kl. 16.00 / Sankt Augustins Kirke, Jagtvej 183D København

Professor, dr. teol. Niels Chr. Hvidt og mag. art., Ph.D. Elisabeth Assing Hvidt, begge Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, vil i et dobbeltforedrag sætte fokus på forholdet mellem helbredelse og åndelig omsorg.

Undertitlen er “Eksistentielle patientindsatser i det moderne sundhedsvæsen – kan åndelig omsorg bidrage til helbredelsen?” Der gives hermed en indføring i et forskningsområde, der er relativt nyt i Danmark. Foredragsholderne tager afsæt i nogle projekter, som de inden for de seneste år har gennemført i Tyskland og her i landet.